ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
effective project management
Tác giả: clements gido
Essentials of contemporary business statistics
Tác giả: williams sweeney anderson
contemporary financial management
Tác giả: Mcguigan kretlow moyer
e commerce doing business on the internet
Tác giả: Mclaren Mclaren
Microeconomics
Tác giả: Hubbard obrien
international marketing 2E
Tác giả: CATEORA SULLIVAN MORT WEERAWARDENA D SOUZA TAGHIAN GRAHAM
absolute beginners guide
Tác giả: Gregory M horine
ethical decision making for business
Tác giả: john Fraedrich o c ferrell linda ferrell
international business
Tác giả: BALL McCcULLOCH GERINGER MINOR McNETT
international human resource management
Tác giả: peter J dowling Marion Festing Allen D engle sr
Human resource department
Tác giả: jon M werner randy l déimone
Finite mathematics
Tác giả: raymond A brnett Michael R ziegler Karl E byleen
the entrepreneurial process
Tác giả: guy McManus Marus powe phD
marketing for growth
Tác giả: guy McManus Marcus Powe phD
the road map
Tác giả: Guy McManus Marcus Powe phD
the creation of sustainable value
Tác giả: Guy McManus Marcus Powe phD
Macroeconomics 2E
Tác giả: Hubbard garnett lewis o brien
Fundamentals of financial management
Tác giả: EUGENE F BRIGHAM JOEL F HOUSTON DANA ABERWALD CLARK

Page 1/68  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center