ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Xử lý số tín hiệu và ứng dụng
Tác giả: Phạm Thượng Hàn
Trình bày khái quát tín hiệu và các phép biến đổi tín hiệu bao gồm khái niệm, lấy mẫu tín hiệu, các phép biến đổi tín hiệu; Phân tích kỹ thuậtlọc tín hiệu, xử lý tín hiệu bằng phép phân tích tương quan, phân tích phổ,...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center