ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
The Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes
Tác giả: Nguyễn Q.Thắng
Thiết bị điều khiển khả trình - PLC: Dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học
Tác giả: Phạm Xuân Khánh, Phạm Công Dương, Bùi Thị Thu Hà
Thiết bị và hệ thống chiếu sáng
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Nguyễn Ngọc Mỹ
Thiết kế bo mạch điện tử với Orcad Capture 10
Tác giả: Thuận Thành, Tuấn Ngọc
Thiết kế các mạng và hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Văn Đạm
Thiết kế các mạng và hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Văn Đạm
Thiết kế cấp điện
Tác giả: Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm
Thiết kế cấp điện
Tác giả: Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Thiết kế máy biến áp điện lực
Tác giả: Phan Tử Thụ
Thiết kế máy điện
Tác giả: Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh
Thiết kế nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Nguyễn Công Hân, Phạm Văn Tân
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Phạm Văn Hòa, Phạm Ngọc Hùng
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Hoàng Minh Tác
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử - viễn thông
Tác giả: Nguyễn Cẩm Thanh, Đặng Đức Cường, Vương Đạo Vy

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center