ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa
Phương pháp tính
Tác giả: Tạ Văn Đĩnh
Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp
Tác giả: Đặng Kim Cương
Phân tích và điều khiển robot công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến
Tổng quan về lịch sử phát triển robot công nghiệp. Trình bày cơ sở quan trọng của động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot, thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot...
Phân tích và giải mạch điện tử công suất
Tác giả: Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi
Lí thuyết mạch điện tử công suất, các van bán dẫn công suất, mạch chỉnh lưu, điều chỉnh điện áp xoay chiều. Điều chỉnh điện áp một chiều. Các bộ nghịch lưu độc lập.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center