ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Negotiation: The art of getting what you want
Tác giả: Michael Schatzki, Wayne R. Coffey
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Nguyên lý căn bản và ứng dụng mạch điện tử. T.1
Tác giả: Đỗ Thanh Hải, Ngô Thanh Hải
Nhiệt công nghiệp
Tác giả: Hoàng Đình Tín
Trình bày những khái niệm về chất khí. Định luật nhiệt động thứ nhất và thứ hai. Các quá trình nhiệt động cơ bản và chu trình sử dụng khí. Hơi nước - chu trình thiết bị động lực hơi nước. Không khí ẩm, thiết bị lạnh và các dạng trao đổi nhiệt cơ bản. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Năng lượng tái tạo
Tác giả: Nguyễn Thành Hào
Nguyên lý máy - Tập 1
Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm
Tập 1 Nguyên lý máy giới thiệu các nội dung truyền thống của môn học: cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cân bằng máy, ma sát trong khớp động, chuyển động thực của máy, cơ cấu câm phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian, hệ thống bánh răng, cơ cấu truyền động đai, cơ cấu có truyền động đặc biệt.
Nguyên lý động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Tất Tiến
Trình bày đại cương về động cơ đốt trong, chu trình lí tưởng của động cơ đốt trong, nhiên liệu và môi chất, công tác của động cơ đốt trong, các chỉ tiêu về tính năng, kinh tế kĩ thuật của động cơ đốt trong, chu trình làm việc của động cơ đốt trong, những thông số đặc trưng cho chu trình làm việc của động cơ đốt trong...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center