ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Điện công nghiệp và điện tử công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Bá Hải
Điện tử công nghiệp và cảm biến. T.1
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Điện tử công suất: Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - ứng dụng. T.2
Tác giả: Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Điều chỉnh tự động truyền động điện
Tác giả: Bùi Quốc Khánh… [và những người khác]
Điều khiển logic và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban
Điện tử số
Tác giả: Lương Ngọc Hải
Trình bày các kiến thức cơ sở của kĩ thuật số; các hệ mạch logic TTL và CMOS; tổng hợp mạch logic tổ hợp; thiết bị logic khả trình; mạch logic tổ hợp, logic dãy, mạch tạo xung…
Điện tử thực hành
Tác giả: Đỗ Đức Trí
Trình bày một số kiến thức cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo, linh kiện điện tử thụ động và tích cực, nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử
Điều khiển lập trình với S7 - Tia portal
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt tia Portal, lập trình với S7 200, S7 1200 từ chương trình tia Portal kèm theo các bài tập minh hoạ hướng dẫn thực hành và tạo giao diện với S7 200, S7 300, tia Portal
Điều khiển quá trình
Tác giả: Bùi Quốc Khánh
Những kiến thức cơ bản về mô tả động học hệ thống điều khiển tự động, thiết bị đo và bộ truyền tín hiệu đo
Đồ hoạ máy tính và CAD
Tác giả: Vũ Tiến Đạt
Điện tử số
Tác giả: Lương Ngọc Hải
Trình bày các kiến thức cơ sở của kĩ thuật số; các hệ mạch logic TTL và CMOS; tổng hợp mạch logic tổ hợp; thiết bị logic khả trình; mạch logic tổ hợp, logic dãy, mạch tạo xung…
Điện tử thực hành
Tác giả: Đỗ Đức Trí
Trình bày một số kiến thức cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo, linh kiện điện tử thụ động và tích cực, nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử
Điều khiển lập trình với S7 - Tia portal
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt tia Portal, lập trình với S7 200, S7 1200 từ chương trình tia Portal kèm theo các bài tập minh hoạ hướng dẫn thực hành và tạo giao diện với S7 200, S7 300, tia Portal
Điều khiển quá trình
Tác giả: Bùi Quốc Khánh
Những kiến thức cơ bản về mô tả động học hệ thống điều khiển tự động, thiết bị đo và bộ truyền tín hiệu đo
Điện tử công suất
Tác giả: Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center