ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cơ học ứng dụng
Tác giả: Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng
Các hợp đồng thương mại thông dụng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách
Chuyên khảo luật kinh tế
Tác giả: Phạm Duy Nghĩa
Công tác phát triển đoàn viên mới
Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh… [và những người khác]
Cảm biến đo lường và điều khiển
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Cẩm nang người thợ điện
Tác giả: Nguyễn Trọng Đức
Cơ - điện - lạnh và điều hòa không khí
Tác giả: Nguyễn Văn Tuệ
Cơ điện tử: Các thành phần cơ bản
Tác giả: Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Lê Danh Liên
Cơ học ứng dụng
Tác giả: Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng
Cơ khí đại cương
Tác giả: Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh
Cơ khí đại cương
Tác giả: Hoàng Tùng, Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Thúc Hà

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center