ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Bài tập kỹ thuật điện cao áp
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Bài tập kỹ thuật điện tử
Tác giả: Đỗ Xuân Thụ
Bài tập kỹ thuật điện tử
Tác giả: Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Bài tập kỹ thuật điện tử
Tác giả: Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Bài tập kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Bùi Hải
Bài tập trường điện từ
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Bơm, quạt, máy nén
Tác giả: Nguyễn Văn May
Bài tập và bài giải kiểm toán đại cương
Tác giả: Nguyễn Phú Cường
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center