ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle
Tác giả: Uwe Kiencke, Lars Nielsen
This books enables control engineers to understand engine and vehicle models necessary for controller design and introduces mechanical engineers into vehicle-specific signal processing and automatic control.
Automotive handbook
Tác giả: Bosch
The Automotive Handbook, 9th Edition is a quick and easy reference guide for engineers in industry and also for students in automotive engineering
Bài tập kỹ thuật đo
Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Tổng quan về bảo vệ các hệ thống điện, bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Giới thiệu việc sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
giáo trình gồm ba module với 11 chương. Module I- Bảo hộ lao động gồm 4 chương: chương 1- đại cương về bảo hộ lao động với những khaió niệm cơ bản các phương pháp phân tích, điều khiển và tổ chức bảo hộ lao động. chương 2- vi khí hậu, với nội dung cơ bản về vi khí hậu, các biện pháp cải thiện vi khí hậu ở nơi làm và rung đối với cơ thể người và các biên pháp bảo vệ,...
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng: tập một - phần thủy động lực học
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí
Trình bày những khái niệm cơ bản và tính chất vật lí của chất lỏng, tĩnh học chất lỏng, động lực học môi trường liên tục, động lực học chất lỏng lí tưởng, động lực học chất lỏng thực, chuyển động phẳng có thế, chuyển động một chiều, dòng chảy qua lỗ và vòi, tính toán thuỷ lực đường ống...
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh

Page 1/32  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center