ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle
Tác giả: Uwe Kiencke, Lars Nielsen
This books enables control engineers to understand engine and vehicle models necessary for controller design and introduces mechanical engineers into vehicle-specific signal processing and automatic control.
Automotive handbook
Tác giả: Bosch
The Automotive Handbook, 9th Edition is a quick and easy reference guide for engineers in industry and also for students in automotive engineering
Automotive chassis systems
Tác giả: James D. Halderman
Automotive Chassis Systems, 7/e covers all of the fundamental and advanced brake, steering and suspension system topics, as well as the practical skills that students must master to be successful in the industry.
Auto Engine Performance and Driveability
Tác giả: Chris Johanson
The Auto Engine Performance and Driveability Shop Manual contains thorough coverage of the tasks listed in the A8 Engine Performance area of the NATEF Task List. Each job in this manual is a hands-on activity, and most jobs correspond to one or more of the NATEF tasks. The jobs have been carefully organized and developed to increase the chances of passing the related ASE tests by having the reader apply what has been learned in the classroom. This manual steps through all of the NATEF tasks in the A8 Engine Performance area, which include inspecting, testing, and diagnosing engine, fuel and air induction, ignition, engine cooling, and emissions systems; removing and replacing self-contained components; and removing, overhauling, and reinstalling major components.
Auto electricity and Electronic
Tác giả: Jame E. Duffy
Auto Electricity and Electronics teaches the design, operation, and diagnosis of starting, charging, ignition, lighting, and other major systems. The text stresses the use of on-board diagnostics, as well as conventional meter tests, to find electrical, electronic, and computer-related problems. A chapter on advanced diagnostics covers the latest equipment and techniques used to locate problems. This is a valuable resource to those preparing for ASE Certification Test A6, Electrical/Electronic Systems.
Auto Engine Repair
Tác giả:
Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình
Tác giả: Lê Nguyên Minh
Trình bày những khái niệm cơ bản của nhiệt động kỹ thuật; quá trình nhiệt động của khí và hơi; chu trình của chất khí; chu trình thuận chiều của khí thực; chu trình thiết bị làm lạnh; không khí ẩm; tiết kiệm năng lượng trong công trình.
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí - Tập 2
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Gồm chín bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Trong đó, bài tập 12. Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14. Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.
Bài tập vẽ kĩ thuật : Sách dùng cho các trường đào tạo nghề và trung cấp kĩ thuật
Tác giả: Trần Hữu Quế
Tóm tắt các kiến thức cơ bản, các phương pháp vẽ cơ bản
Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Văn Tường
Cuốn sách tóm tắt lý thuyết sơ lược ở tất cả các chương và một số bài tập giải sẵn. Ngoài ra, sách cũng cung cấp một số dạng bài tập tổng hợp để sinh viên vận dụng khi thực hiện các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
giáo trình gồm ba module với 11 chương. Module I- Bảo hộ lao động gồm 4 chương: chương 1- đại cương về bảo hộ lao động với những khaió niệm cơ bản các phương pháp phân tích, điều khiển và tổ chức bảo hộ lao động. chương 2- vi khí hậu, với nội dung cơ bản về vi khí hậu, các biện pháp cải thiện vi khí hậu ở nơi làm và rung đối với cơ thể người và các biên pháp bảo vệ,...
Bài tập kỹ thuật đo
Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Tổng quan về bảo vệ các hệ thống điện, bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Giới thiệu việc sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh

Page 1/28  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center