ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ứng dụng mã nguồn mở. Tập 2: Word trong Linux
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Đoàn Thiện Ngân
Ứng dụng marketing điện tử trong kinh doanh (Sách chuyên khỏe)
Tác giả: Phạm Thu Hương, Nguyễn Văn Thoan
Tổng quan về thương mại điện tử; Marketing điện tử; Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử và marketing điện tử trong kinh doanh tại Việt Nam; Giải pháp vận dụng marketing điện tử trong kinh doanh; Một số thành công trong ứng dụng marketing điện tử.
Using R for Introductory Statistics
Tác giả: John Verzani
Using R for Introductory Statistics guides students through the basics of R, helping them overcome the sometimes steep learning curve. The author does this by breaking the material down into small, task-oriented steps. The second edition maintains the features that made the first edition so popular, while updating data, examples, and changes to R in line with the current version.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center