ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Thu Thiên
Sổ tay tra cứu VB.net
Tác giả: Thái Thanh Phong
SQL server 2005 lập trình nâng cao
Tác giả: Phạm Hữu Khang
SQL server lập trình 2005 thủ tục và hàm
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Sử dụng các dịch vụ Internet cơ bản tại Việt Nam
Tác giả: Công ty điện toán và truyền số liệu
Sử dụng crystal reports XI
Tác giả: Huỳnh Phước Nam, phương lan
Sử dụng và quản lý đĩa cứng
Tác giả: Đặng Minh Hoàng
Sổ tay xử lý sự cố trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Tác giả: Hà Thành, Trí Việt
Trình bày 3 phần: Hướng dẫn xử lý sự cố trên windows XP; Hướng dẫn xử lý sự cố trên windows vista , Hướng dẫn xử lý sự cố trên Windows 7.
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tập 2 : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi
Tác giả: Nguyễn Xuân Huy
Gồm 4 chương: Chương 1 và 2 trình bày các bài toán về đoạn thẳng và các hàm Next; Chương 3 giới thiệu các trò chơi là tập hợp các bài toán khó nhưng khá lý thú như bốc sỏi, cờ bảng…; Chương 4 là Các thuật toán sắp đặt.
Software engineering
Tác giả: Merlin Dorfman, Richard H. Thayer
This first edition of the popular tutorial, Software Engineering, describes the current state of the practice of software engineering. This book begins with an overview of current issues and in particular the engineering of large complex systems. Its collection of landmark papers goes on to describe the problems that occur in developing software, and presents the concepts for system engineering of software intensive systems and of engineering software products as the solution to the "software crisis."
Software engineering
Tác giả: Ian Sommerville
This book discusses a comprehensive spectrum of software engineering techniques and shows how they can be applied in practical software projects. This edition features updated chapters on critical systems, project management and software requirements.
SQL Server 2005 DBA street smarts : a real world guide to SQL Server 2005 certification skills
Tác giả: Joseph L. Jorden
Including: Installing and configuring SQL Server; High availability and disaster recovery; Maintenance and automation; Monitoring and troubleshooting
Soạn bài giảng tương tác với Powerpoit visual basic quiz builder và adobe flash
Tác giả: Phạm Quang Huy, Trần Thanh Thưởng, Trương Minh Trí
Soạn trắc nghiệm tương tác với quiz builder; Soạn bài giảng tương tác với Powerpoit visual basic; Soạn bài giảng với adobe flash; Giới thiệu chương trình CDIO, HEEAP-AUN-QN
Sketchup và Vray dành cho người tự học
Tác giả: Phương Hoa, Quang Hiển
Cuốn sách Sketchup Và Vray Dành Cho Người Tự Học gồm 11 bài tập chủ yếu hướng dẫn thực hành với Vray nhưng cũng giới thiệu sơ lược lại phần lí thuyết cơ bản về Sketchup trong các bài tập đầu tiên để nếu bạn đọc nào chưa thực hành với Sketchup vẫn có thể thực hành theo các hướng dẫn trong sách.
SQL Server 2008 nâng cao - Hướng dẫn học qua ví dụ
Tác giả: Bryan Syverson, Joel Murach
Hướng dẫn làm việc với view, con trỏ, XML, blog, viết mã kịch bản, viết mã stored procedure, hàm và trigger, quản lý giao dịch và khoá, quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu
Security in computing
Tác giả: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger
In new fourth edition, Charles P. Pfleeger and Shari Lawrence Pfleeger have thoroughly updated their classic guide to reflect today"s newest technologies, standards, and trends. The authors first introduce the core concepts and vocabulary of computer security, including attacks and controls.

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center