ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Quản lý dữ liệu bằng Microsoft ACCESS 2007
Tác giả: Nguyễn văn Huân
Quản trị hệ thống Linux
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Questioning the media : A critical introduction
Tác giả: John Downing,...
With helpful introductions to each section and chapter, this innovative volume offers diverse critical perspectives on media studies, political economy, cultural studies, the Frankfurt School of Critical Theory, feminism, audience ethnography and cultural dependency. Students can examine thoroughly topics in mass culture, technology, international communication and more.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center