ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Nền tảng công nghệ J2ME và MIDP
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngà
Nghệ thuật lập trình máy tính
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Ngôn ngữ lập trình C++
Tác giả: Tống Đình Quý
Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ
Tác giả: Lê Tiến Vương
Nhập môn Microsoft access
Tác giả: Hồ Trọng Long
Nhập môn Windows vista
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng
Nguyên lý hệ điều hành
Tác giả: Mai Hộ
Ngành phát triển phần mềm
Tác giả: Tủ sách hướng nghiệp
Ngành phát triển phần mềm
Tác giả: Nguyễn Thắng Vu
Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với C++
Tác giả: Hoàng Trung Sơn, Bùi Thị Xuyến
Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với C++
Tác giả: Hoàng Trung Sơn, Bùi Thị Xuyến
Nguyên lý hội họa đen trắng : The laws of black and white
Tác giả: Vương Hoằng Lực
Cuốn sách là một tác phẩm lý luận mỹ thuật có tính khoa học, tính hệ thống, tính hoàn chỉnh với nội dung phong phú, trình bày xác thực tỉ mỉ, tranh lời tương ứng, cố gắng hình tượng hóa lý luận nghệ thuật thị giác
Nghệ thuật điện ảnh
Tác giả: David Bordwell, Kristin Thompson
Trình bày những vấn đề liên quan đến nghệ thuật điện ảnh: sản xuất, phát hành, chiếu phim, hình thức, loại hình, phong cách phim, phân tích phê bình phim và lịch sử phim ảnh
Nhập môn cơ sở dữ liệu : Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Duy Nhất, Vũ Thuý Hằng, Lê Thị Kim Hiền
Giới thiệu các khái niệm, định nghĩa cơ bản của Cơ sở dữ liệu; Trình bày về ngôn ngữ truy vấn SQL, được dùng để quản trị và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu; Các khái niệm ràng buộc toàn vẹn và phụ thuộc hàm; Đưa ra các tiêu chí để đánh giá cơ sở dữ liệu, đề xuất giải pháp trong chuẩn hoá Cơ sở dữ liệu.
Nhập môn phát triển game
Tác giả: Vũ Thanh Nguyên, Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tổng quan về ngành công nghiệp trò chơi điện tử và những kiến thức cơ bản về lập trình trò chơi điện tử như: lập trình Windows và DirectX, tạo chuyển động, các phép biến đổi, lập trình chuột và bàn phím, lập trình âm thanh, xử lí va chạm cũng như cách phân hoạch không gian trong trò chơi điện tử
Nguyên lí Design thị giác
Tác giả: Nguyễn Hồng Hưng

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center