ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Macromedia Dreamweaver MX 2004
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Macromedia dreamweaver phần nâng cao
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Macromedia dreamweaver phần cơ bản
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh chủ biên
Macromedia Flash MX
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Microsoft Access căn bản
Tác giả: Đàm văn chương
Microsoft project 2007 2010
Tác giả: Nguyễn Công Minh
Mạng máy tính
Tác giả: Ngạc Văn An, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Đỗ Trung Kiên
Mạng truyền thông công nghiệp
Tác giả: Hoàng minh Sơn
Mastering Microsoft Exchange Server 2003
Tác giả: Gerber, Barry.
Mastering Microsoft Exchange Server 2007
Tác giả: Gerber, Barry
Managing multimedia : project management for Web and convergent media : book 2 : technical issues
Tác giả: Elaine england andy finney
This updated and expanded third edition retains the strength of previous editions while adding new material relevant for the changing work environment. The book has been divided into two complementary volumes. This one focuses on the technical context and background of the various media involved in multimedia production and distribution, covering the Internet to Interactive TV. Aimed at the non-specialist, it provides an overview of all the techniques and technical processes in convergent media demonstrating the principle that managers of interactive media projects communicate and function more effectively when they understand the background technical issues involved.

Page 1/2  12>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center