ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình chứng chỉ B tin học Microsoft access 2003
Tác giả: Trần Nguyên Hãn, Phương Lan
giáo trình lập trình java
Tác giả: Đoàn Văn Ban Đoàn Văn Trung
Ghép và phục hồi ảnh cũ
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giáo trình khai phá dữ liệu web
Tác giả: Hà Quang Thụy cùng các tác giả khác
Giáo trình cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
Tác giả: Hoàng Minh, Hoàng Trọng Minh
Giáo trình hệ điều hành Unix Linux
Tác giả: Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành
Giáo trình cấu trúc máy tính
Tác giả: Tống Văn Ơn
Giáo trình foxpro
Tác giả:
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Lê Hữu Lập
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý tập 2
Tác giả: Hồ Khánh Lâm
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý tập 1
Tác giả: Hồ Khánh Lâm
Giáo trình nhập môn lập trình VB
Tác giả: Phạm Hữu Khang

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center