ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Adobe Photoshop CS2: Complete Concepts and Techniques
Tác giả: Shelly Cashman Starks
Part of the highly successful Shelly Cashman series, this brand new complete text follows the proven Shelly Cashman step-by-step, screen-by-screen approach to learning Photoshop CS2. Readers will learn Photoshop CS2 skills as well as graphic design concepts.
100 ý tưởng thay đổi nhiếp ảnh
Tác giả: Mary Warner Marien
Cuốn sách trình bày 100 ý tưởng trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của nhiếp ảnh như: ảnh dương bản trực tiếp, máy xem ảnh nổi, ảnh đảo sắc, chồng ảnh… 100 ý tưởng này là những ý tưởng điển hình, bao quát phạm vi đa dạng của các ý tưởng đã đang tiếp tục định hình thực tiễn nhiếp ảnh. Có những công cụ rất cơ bản và cả những thiết bị đột phá, bao gồm máy ảnh camera obscura, màn trập máy ảnh và nhiếp ảnh số, cùng với một số ý tưởng ít được biết tới hơn, chẳng hạn như máy ảnh cho trẻ em và hệ thống thông tin địa lí (GIS) phục vụ cho giáo dục, thương và quản trị.
100 ý tưởng thay đổi nghệ thuật
Tác giả: Michael Bird
Cuốn sách trình bày 100 ý tưởng thay đổi Nghệ thuật. Một số ý tưởng sẽ là những tiến bộ kĩ thuật như giấy, đất sét nung... Những ý tưởng khác, chẳng hạn như sử dụng nghệ thuật để tưởng nhớ những người đã khuất hay để tuyên truyền, đã định hình nên hoạt động nghệ thuật trong hàng thiên niên kỉ thông qua những đòi hỏi chính trị và đổi thay xã hội.
16 Bài thực hành Flash  
Tác giả: Ngọc Lê
3D studio
Tác giả: Hoàng Văn Đặng
Adobe Photoshop 7.0 tập 1
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Adobe Photoshop 7.0 tập 2
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Adobe photoshop bài tập và kỹ xảo
Tác giả: Nguyễn Quý Bạch
Adobe photoshop CS
Tác giả: Phạm Quang Huy - Phạm Quang Hiền
Autodesk 3ds max8
Tác giả: Lưu Triều Nguyên
Adobe after effects CS5 dành cho người bắt đầu (các hiệu ứng)
Tác giả: Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
Nội dung sách gồm 11 bài tập và phụ lục, mỗi bài tập hướng dẫn sử dụng một nhóm hiệu ứng, mỗi nhóm hiệu ứng bao gồm nhiều hiệu ứng khác nhau. Phần phụ lục giới thiệu một số chương trình của hãng thứ 3 tạo các hiệu ứng lên ảnh, tạo tiêu đề 2D, 3D rất bắt mắt nhưng có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt cũng như dễ sử dụng.
An introduction to statistical learning : with applications in R
Tác giả: Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani
An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Trần Văn Hòa biên soạn
Đưa ra thực trạng an ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nhận diện những hành vi xâm phạm an ninh mạng phổ biến; Phát hiện tấn công mạng và thu thập dấu vết tấn công; Phòng ngừa tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối.
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Susann Novalis, Dana Jones
Autodesk 3DS Max
Tác giả: Lưu Triều Nguyên

Page 1/29  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center