ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Adobe Photoshop CS2: Complete Concepts and Techniques
Tác giả: Shelly Cashman Starks
Part of the highly successful Shelly Cashman series, this brand new complete text follows the proven Shelly Cashman step-by-step, screen-by-screen approach to learning Photoshop CS2. Readers will learn Photoshop CS2 skills as well as graphic design concepts.
16 Bài thực hành Flash  
Tác giả: Ngọc Lê
3D studio
Tác giả: Hoàng Văn Đặng
Adobe Photoshop 7.0 tập 1
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Adobe Photoshop 7.0 tập 2
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Adobe photoshop bài tập và kỹ xảo
Tác giả: Nguyễn Quý Bạch
Adobe photoshop CS
Tác giả: Phạm Quang Huy - Phạm Quang Hiền
ASP databasse
Tác giả: Saigon book
Autodesk 3ds max8
Tác giả: Lưu Triều Nguyên
Autodesk 3DS Max
Tác giả: Lưu Triều Nguyên
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Susann Novalis, Dana Jones
Bảo mật lập trình mạng trong Java 2
Tác giả: Phạm Thế Bảo, Phương Lan
Bài tập nhập môn hệ cơ sở dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng
Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal
Tác giả: Quách Tuấn Ngọc
Bài tập thực hành coreldraw 11
Tác giả: Phạm Quang Huy

Page 1/20  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center