ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO
Tác giả: Edward F. Crawley, Johan Malmpvist, Doris R. Brodeur
Giới thiệu một phương pháp luận mới cho các ngành kỹ thuật bậc đại học nói riêng, và cho nền giáo dục bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam nói chung để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Lê Ngọc Quỳnh Lam
Tài liệu gồm hai phần xoay quanh ba giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo: xây dựng chuẩn đầu ra chương trình và chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học.
Hướng dẫn thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả: Đoàn Thị Minh Trinh (Ch.b.), Nguyễn Hội Nghĩa
Tổng quan về các mô hình phát triển chương trình đào tạo, khung chương trình đào tạo tích hợp dựa trên chuẩn đầu ra. Hướng dẫn thiết kế chương trình đào tạo tích hợp, đề cương môn học và đánh giá năng lực của sinh viên dựa trên chuẩn đầu ra
Nhập môn về kỹ thuật
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn (Ch.b.), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh,...
Cuốn sách giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của kỹ thuật; Các bước đầu tiên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công của sinh viên; Chi tiết các bước và ví dụ áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật nhằm giúp sinh viên trong công việc thiết kế; Một số thông tin về đo lường, toán học và cơ sở kỹ thuật để sinh viên sử dụng trong quá trình tính toán, thiết kế...
RDA - Mô tả và truy cập tài nguyên
Tác giả: Uỷ ban thường trực hỗn hợp về Phát triển RDA
RDA là chuẩn biên mục mang tính Quốc tế. RDA là một khung linh hoạt, có thể mở rộng cho mô tả nội dung của tài nguyên số, đồng thời cũng phục vụ yêu cầu của các thư viện đang tổ chức tài nguyên dưới dạng không phải số. RDA sử dụng các khái niệm từ FRBR và FRAD để sử lý từng nguồn tài liệu biên mục như một bản tóm tắt; Có sự liên kết với mô hình khái niệm cho dữ liệu thư mục và dữ liệu chuẩn được Liên đoàn Quốc tế các hội và cơ quan thư viện (IFLA) phát triển.
Tổ chức thông tin : The organization of information
Tác giả: Arlene G. Taylor, Daniel N. Joudrey
Trình bày nội dung tổ chức thông tin ghi chép; Các công cụ tìm tin; Sự phát triển của hoạt động tổ chức thông tin lưu trữ trong nền văn minh phương tây; Siêu dưc liệu; Các tiêu chuẩn mã hóa; Thiết kế hệ thống; ...
Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả: Đoàn Thị Minh Trinh (Ch.b.), Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc,...
Nội dung trình bày trong cuốn sách là một phần những kết quả và đúc kết từ thực tiễn nghiên cứu áp dụng và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO đã được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong vài năm gần đây. Với cách trình bày dưới hình thức những khung chuẩn chung và hướng dẫn sẽ hữu ích để các trường đại học có thể cải tiến liên tục chương trình đào tạo của mình nhằm hội nhập với những xu hướng phát triển giáo dục đại học đang diễn ra trên thế giới với triết lý lấy sinh viên làm trung tâm, lấy chuẩn đầu ra làm trọng điểm hay tiêu chí cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center