ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
RDA - Mô tả và truy cập tài nguyên
Tác giả: Uỷ ban thường trực hỗn hợp về Phát triển RDA
RDA là chuẩn biên mục mang tính Quốc tế. RDA là một khung linh hoạt, có thể mở rộng cho mô tả nội dung của tài nguyên số, đồng thời cũng phục vụ yêu cầu của các thư viện đang tổ chức tài nguyên dưới dạng không phải số. RDA sử dụng các khái niệm từ FRBR và FRAD để sử lý từng nguồn tài liệu biên mục như một bản tóm tắt; Có sự liên kết với mô hình khái niệm cho dữ liệu thư mục và dữ liệu chuẩn được Liên đoàn Quốc tế các hội và cơ quan thư viện (IFLA) phát triển.
Tổ chức thông tin : The organization of information
Tác giả: Arlene G. Taylor, Daniel N. Joudrey
Trình bày nội dung tổ chức thông tin ghi chép; Các công cụ tìm tin; Sự phát triển của hoạt động tổ chức thông tin lưu trữ trong nền văn minh phương tây; Siêu dưc liệu; Các tiêu chuẩn mã hóa; Thiết kế hệ thống; ...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center