ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Văn học dân gian huyện vạn ninh
Tác giả: Võ Khoa Châu
Văn học dân gian việt nam
Tác giả: Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn
Ván cờ năng lượng: Dầu hoả, hạt nhân và sau đó là cái gì?
Tác giả: Ludovic Mons
Giới thiệu về bảng tổng kết năng lượng toàn cầu. Một thế kỷ năng lượng. Ván cờ chính trị. Thị trường năng lượng bùng nổ. Năng lượng và môi trường. Triển vọng năng lượng và công nghệ tương lai.
Vài suy ngẫm về thế giới trong thế kỷ XX và thế kỷ XXI
Tác giả: Hồ Vũ
Phác hoạ bức tranh toàn cảnh thế giới trong thế kỉ 20 và một số dự báo về thế kỉ 21,đặc biệt đi sâu vào một số vấn đề lớn của thế giới như sản xuất vật chất, chiến tranh và hoà bình, giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản hiện đại ..
Vết thời gian thơ
Tác giả: Phượng Hoàng
Về phía mặt trời(Tập truyện ngắn)
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Nga

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center