ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ
Tác giả: Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An
Sương đẫm Lá Khộp Khô
Tác giả: Ngân Vịnh
Strategic corporate tax planning
Tác giả: Jonhn E.Karayan, Charles W.Swenson
Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế : = Formulation and translation of International business contracts
Tác giả: Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy, Thân Vân Trinh
Hướng dẫn các bước để soạn thảo và dịch các loại hợp đồng thương mại quốc tế qua 15 bài học cụ thể có bài tập kèm theo: xác định tài liệu cơ bản, các dạng thức hợp đồng, chuẩn hoá kết cấu hợp đồng,... để giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản, biên phiên dịch tài liệu, công văn mang tính pháp luật
San hô Trường sa, tương tác giữa công trình và nền san hô
Tác giả: Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt, Trần Nghi
SQL Server 2005. Lập trình T-SQL
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Siêu kinh tế học hài hước
Tác giả: Steven D. Levitt
Sổ tay lễ tân ngoại giao
Tác giả: Nguyễn Công Tiến
Sóng ngầm phố núi
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Sương
Sống mãi- Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Supply chain logistics management
Tác giả: Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper
Supply Chain Logistics Management integrates technology and provides a solid foundation that clearly describes the role of logistics within the supply chain, portraying a complete view of the subject and going farther to show how all the pieces fit together.The most current trends in process integration, relationship management, supply chain security and sustainability, globalization, and the impact of the new consumer economy on supply chain management and design are featured in the Second Edition.

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center