ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Java: complete course in programming and problem solving
Tác giả: Kenneth A.Lambert, Martin Osborne
Java - Tập 2
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Giới thiệu và hướng dẫn cách xây dựng và triển khai một ứng dụng mạng Java bằng những công nghệ lập trình hiện đại. Giới thiệu các khái niệm mới như: RMI, CORBA, XML,...JDBC từ lý thuyết cho đến cài đặt thực tế.
Just Enough AutoCad 2007
Tác giả: George Omura
In this newest edition of his indispensable book, bestselling AutoCAD author and expert George Omura offers a practical and comprehensive guide to help you easily and efficiently learn the basics of AutoCAD. His straightforward explanations and task-based approach--thoroughly updated for AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007--make this practical book more valuable than ever.
Just enough AutoCAD 2006
Tác giả: George Omura
You"ll become familiar with the drafting tools of AutoCAD and AutoCAD LT and learn how to: Draw accurately and quickly; Effectively edit AutoCAD drawings; Create 3D models; Get organized with layers, blocks, groups, and external references; Efficiently add and edit notes and dimensions; Find areas and distances quickly; Extract hidden data; Set up AutoCAD to work with your printer

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center