ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình cảm biến công nghiệp
Tác giả: Hoàng Minh Công
Giới thiệu các khái niệm và đặc trưng cơ bản của cảm biến. Trình bày các dạng cảm biến quang, cảm biến đo nhiệt độ, đo vị trí và dịch chuyển, đo biến dạng, đo lực, đo vận tốc, gia tốc và rung, đo chất lưu, lưu lượng…
Giáo trình quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự
Giáo trình Quản trị chất lượng trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng cũng như các bạn đọc quan tâm nói chung các kiến thức không chỉ cơ bản, chuyên sâu mà còn cập nhật về chất lương và quản trị chất lượng
Giáo trình tin học và lý thuyết & bài tập ASP 3.0, ASP.NET : active server pages
Tác giả: Nguyễn Phương Lan, Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực
Ghép và xử lý ảnh với Photoshop 6.0 & 7.0
Tác giả: Phạm Quang Huy
Gồm các bài thực hành với Photoshop 6.0 & 7.0 để ghép ảnh, trình bày bìa, tạo mẫu quảng cáo, tạo hiệu ứng Chrome và tạo bề mặt chữ có dạng vật liệu xây dựng..
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình coreldraw: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Phú Quảng
Bắt đầu với Coreldraw. Các thao tác với đối tượng. Các công cụ tạo đối tượng. Chỉnh sửa đối tượng. Kết hợp, cắt các đối đượng. Áp dụng các kiểu tô màu
Giáo trình Hướng dẫn du lịch
Tác giả: Bùi Thị Tám, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Getting to yes: Negotiating agreement without giving in
Tác giả: Roger fisher, William Ury, Bruce Patton

Page 1/5  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center