ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Xuân Hải
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học. Phương thức tổ chức giờ tín chỉ; các kỹ thuật hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong học tập và kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp trong học chế tín chỉ
Kỷ yếu hội thảo quốc tế : Xếp hạng các trường đại học - xu thế và các quan điểm
Tác giả: Huỳnh Diệp Tân
Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng các trường đại học.Xếp hạng các trường đại học quốc tế.Toàn cầu hóa sự phát triển của các quốc gia và việc xếp hạng các trường đại học.Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam.
Khuyến học : Cuốn sách tạo sự hùng mạnh cho người Nhật
Tác giả: Fukuzawa Yukichi
Cuốn sách hiểu rõ hơn những đặc điểm về tính cách và tinh thần của người Nhật Bản hiện đại, những con người từ một quốc gia nghèo khó, nhờ những người khai sáng như Fukuzama Yukichi mà trở thành “quốc dân” của một đất nước Nhật Bản văn minh và hiện đại như ngày nay.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center