ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Spanish for Dummies
Tác giả: Susana Wald
Learn Latin American Spanish quickly and painlessly
Cẩm nang phương pháp sư phạm
Tác giả: Đinh văn Tiến
Creative Style Profle
Tác giả: Kaye, Beverly
Chương trình đào tạo
Tác giả: Trường Đại học Bách khoa
DVD Studio Pro 2 Solutions
Tác giả: Sadun, Erica
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Chính (c.b), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách
Giới thiệu khoa học đánh giá trong giáo dục, dạy học và quản lí hoạt động đánh giá trong dạy học.
Émile hay là về giáo dục
Tác giả: Jean-Jacques Rousseau
Émile hay là về giáo dục (Émile ou de l"éducation) là sự hoà quyện giữa văn chương và triết lý. Như tiêu đề của nó đã chỉ ra, đó là một chuyên luận về giáo dục, hay đúng hơn là một chuyên luận về "nghệ thuật hình thành con người". Tuy nhiên, cũng có thể coi đó là một tiểu thuyết xã hội - sư phạm với nhân vật hư cấu là cậu bé Émile
Go for it! Book4
Tác giả: Nunan, David
Go for it! Student Book4
Tác giả: Nunan, David
Getting there: Tasks for Academic
Tác giả: Evans, Jacqueline R
Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Xuân Hải
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học. Phương thức tổ chức giờ tín chỉ; các kỹ thuật hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong học tập và kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp trong học chế tín chỉ
Kỷ yếu hội thảo quốc tế : Xếp hạng các trường đại học - xu thế và các quan điểm
Tác giả: Huỳnh Diệp Tân
Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng các trường đại học.Xếp hạng các trường đại học quốc tế.Toàn cầu hóa sự phát triển của các quốc gia và việc xếp hạng các trường đại học.Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam.
Photoshop CS2 Before
Tác giả:
The Hidden Power of Photoshop Elments 3
Tác giả: Lynch, Richard
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2006-2007
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản của giáo dục và đào tạo giai đoạn từ năm 2001 đến 2006 và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2008-2009, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center