ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Spanish for Dummies
Tác giả: Susana Wald
Learn Latin American Spanish quickly and painlessly
Cẩm nang phương pháp sư phạm
Tác giả: Đinh văn Tiến
Cuốn sách này sẽ không có những lập luận thiên về khoa học hàn lâm, mà bạn sẽ hài lòng với các chỉ dẫn thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng. Bạn sẽ biết cách mở đầu bài giảng như thế nào để thu hút sự chú ý của người học ngay từ những giây phút đầu tiên của giờ học, cách neo chốt kiến thức giúp người học nhớ được bài lâu hơn, cách lập kế hoạch bài giảng chi tiết sao cho phù hợp giữa nội dung - phương pháp - phương tiện và thời gian cho một tiết giảng/bài giảng, cách trực quan hóa bài giảng để cho giờ học trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn...
Creative Style Profle
Tác giả: Kaye, Beverly
Chương trình đào tạo
Tác giả: Trường Đại học Bách khoa
Cẩm nang phương pháp sư phạm
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy, Lê Viết Chung
Cuốn sách này sẽ không có những lập luận thiên về khoa học hàn lâm, mà bạn sẽ hài lòng với các chỉ dẫn thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng. Bạn sẽ biết cách mở đầu bài giảng như thế nào để thu hút sự chú ý của người học ngay từ những giây phút đầu tiên của giờ học, cách neo chốt kiến thức giúp người học nhớ được bài lâu hơn, cách lập kế hoạch bài giảng chi tiết sao cho phù hợp giữa nội dung - phương pháp - phương tiện và thời gian cho một tiết giảng/bài giảng, cách trực quan hóa bài giảng để cho giờ học trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn...
CGD công nghệ giáo dục - Tập 1 : Định hướng giáo dục
Tác giả: Hồ Ngọc Đại
Chuyên đề Định hướng giáo dục là kết quả của nhiều năm nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm về vấn đề Công nghệ giáo dục (CGD) mà tác giả muốn chia sẽ đến tất cả những ai cần và quan tâm.
Đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu về chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các văn bản quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học, cao đẳng.
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Chính (c.b), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách
Giới thiệu khoa học đánh giá trong giáo dục, dạy học và quản lí hoạt động đánh giá trong dạy học.
DVD Studio Pro 2 Solutions
Tác giả: Sadun, Erica
Émile hay là về giáo dục
Tác giả: Jean-Jacques Rousseau
Émile hay là về giáo dục (Émile ou de l"éducation) là sự hoà quyện giữa văn chương và triết lý. Như tiêu đề của nó đã chỉ ra, đó là một chuyên luận về giáo dục, hay đúng hơn là một chuyên luận về "nghệ thuật hình thành con người". Tuy nhiên, cũng có thể coi đó là một tiểu thuyết xã hội - sư phạm với nhân vật hư cấu là cậu bé Émile
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần III : Một số vấn đề tâm lý học và giáo dục học ứng dụng trong quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Đinh Thị Mai
Trình bày tâm lý học và giáo dục học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Một số ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong quản lý trường tiểu học; Một số vấn đề về tâm lý học nhân cách, tâm lý học lứa tuổi và ứng dụng trong quản lý giáo dục.
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần II : Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Nguyễn Cảnh Sơn, Lục Thị Nga,...
Gồm từ bài 6 đến bài 9. Trình bày đại cương về quản lý hành chính nhà nước; đại cương về quản lý giáo dục; quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo; hệ thôgs văn bản quản lý hành chính nhà nước xây dựng và quản lý văn bản ở trường tiểu học.
Go for it! Book4
Tác giả: Nunan, David
Go for it! Student Book4
Tác giả: Nunan, David
Getting there: Tasks for Academic
Tác giả: Evans, Jacqueline R
Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Xuân Hải
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học. Phương thức tổ chức giờ tín chỉ; các kỹ thuật hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong học tập và kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp trong học chế tín chỉ

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center