ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
1200 thuật ngữ pháp lý Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
Giới thiệu các thuật ngữ chủ yếu đang được sử dụng trong 10 lĩnh vực pháp luật, đó là : Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Kinh tế, Tài chính, Quản lý nhà nước, Lao động, Quốc tế và tố tụng dân sự.
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Bộ luật dân sự : mới nhất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Tác giả:
Trình bày nội dung bộ luật dân sự mới nhất gồm : Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; và các điều khoản thi hành.
Bộ luật dân sự
Tác giả:
Trình bày những quy định chung của bộ luật dân sự; Tài sản và quyền sở hữu; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Thừa kế; Quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Lệ Huyền biên tập
Trình bày nội dung những quy định chung; Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự; Những nguyên tắc cơ bản; Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; Người tham gia tố tụng; Chứng cứ; Những biện pháp ngăn chặn;...
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 : sửa đổi , bổ sung năm 2011
Tác giả: Hoàng Thị Tuyết biên soạn
Trình bày những quy định chung bộ luật tố tụng dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm;
Bộ luật dân sự
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Trình bày nội dung bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua 2005, bao gồm 777 điều, với các mục: qui định chung, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, tài sản và quyền sở hữu, vấn đề thừa kế, quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Bộ luật hình sự năm 1999 : được sủa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: Trần Hà Thanh biên tập
Trình bày nội dung bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 344 điều với các phần điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp, thời hiệu thi hành bản án, các tội xâm phạm an ninh quốc gia...
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt...
Bình luận khoa học bộ luật dân sự của nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn (c.b), Vương Thanh Thúy, Chu Thị Lam Giang,...
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp
Tác giả: Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật tố tụng dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (c.b), Nguyễn Đình Thái
Liệt kê danh sách các văn bản pháp luật nhà nước còn hiệu lực quy định về cạnh tranh. Giới thiệu toàn văn nội dung văn bản Luật cạnh tranh năm 2004
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992
Tác giả: Phạm Quang Thái,...(bs)
Sơ lược lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Sứ mệnh của giai cấp công nhân. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hệ thống chính trị vafneenf dân chủ xã hội chủ nghĩa,...
Con đường dẫn đến thành công của giám đốc doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Đức Thắng
Những kiến thức chung về quản lí doanh nghiệp: Kinh doanh, tiêu thụ, quản lí, nghiệp vụ thương mại,chỉ huy phát triển, đặc điểm đi sâu vào các doanh nghiệp quản lí, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh đặc biệt là nghệ thuật sử dụng con người ....Được dẫn chứng bằng những câu có thật về những ông chủ là những doanh nghiệp lớn như công ty Macdonal, IBM, Cocacola.

Page 1/8  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center