ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Con đường dẫn đến thành công của giám đốc doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Đức Thắng
Những kiến thức chung về quản lí doanh nghiệp: Kinh doanh, tiêu thụ, quản lí, nghiệp vụ thương mại,chỉ huy phát triển, đặc điểm đi sâu vào các doanh nghiệp quản lí, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh đặc biệt là nghệ thuật sử dụng con người ....Được dẫn chứng bằng những câu có thật về những ông chủ là những doanh nghiệp lớn như công ty Macdonal, IBM, Cocacola.
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Dương Đức Vy
Giáo trình pháp lý đại cương
Tác giả: Bùi Thị Keng
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng
Tác giả:
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng", gồm những nội dung quyết định số 07-QĐ/Trung ương về quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương, chỉ thị số 29-CT/TW ngày 14-2-1998 của Bộ Chính trị(Khóa VIII) về Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng"....
Kinh tế Vĩ Mô
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center