ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Con đường dẫn đến thành công của giám đốc doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Đức Thắng
Những kiến thức chung về quản lí doanh nghiệp: Kinh doanh, tiêu thụ, quản lí, nghiệp vụ thương mại,chỉ huy phát triển, đặc điểm đi sâu vào các doanh nghiệp quản lí, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh đặc biệt là nghệ thuật sử dụng con người ....Được dẫn chứng bằng những câu có thật về những ông chủ là những doanh nghiệp lớn như công ty Macdonal, IBM, Cocacola.
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Dương Đức Vy
Giáo trình pháp lý đại cương
Tác giả: Bùi Thị Keng
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Kinh tế Vĩ Mô
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ
Luật kiểm toán nhà nước: Hỏi và đáp
Tác giả: Vương Đình Huệ… [và những người khác]
Môn học pháp luật: Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiến, Nguyễn Duy Lãm, Trương Thị Phương

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center