ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
25 Thuật đắc nhân tâm: 25 Ways to win with people
Tác giả: John C. Maxwell
25 thủ thuật đắc nhân tâm bí quyết chinh phục lòng người của không chỉ các nhà lãnh đạo mà còn là của chính bạn! Có rất nhiều cách để thành công trong cuộc sống, kinh doanh và các mối quan hệ. Nhưng một yếu tố không thể thiếu là khả năng chinh phục lòng người. Chúng ta ai cũng muốn nhận được thật nhiều sự ủng hộ, kết giao được nhiều bạn bè, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó
Biển gọi: Thơ
Tác giả: Thuận Hữu
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản: Phần 1 = The basic creativity principles : Part one
Tác giả: Phan Dũng
Bao gồm hệ thống các phương pháp và các kỹ năng cụ thể giúp nâng cao năng suất và hiệu quả, về lâu dài tiến tới điều khiển tư duy sáng tạo của người sử dụng.
Chút nắng cho hoa hồng: Thơ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng
Đạo giáo với văn hóa việt nam
Tác giả: Nguyễn Đăng Duy
Giữa xanh thẳm đại ngàn
Tác giả: Lê Anh Dũng
Groups: process and practice
Tác giả: Marianne Schneider Corey, Gerald Corey
Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Xuân Thức… [và những người khác]
Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Xuân Thức… [và những người khác]
Hỏi & đáp tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Lê Minh Nguyệt
Hỏi & đáp tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Lê Minh Nguyệt
Nhập môn tâm lý học xã hội Mácxit - Tập 2
Tác giả: H. Hipso, M.Phorvec
Trình bày những khía cạnh của việc nâng cao năng suất lao động trong hợp tác; Thái độ và nhân cách một thành tố tâm lý xã hội của năng suất; Sự phối hợp xem như một thành phần tâm lý xã hội của năng suất.
Nhà của Mỉ
Tác giả: Phong Nguyên
Những nét tâm lý xã hội lý thú và nghệ thuật làm vợ
Tác giả: Nguyễn Quang Hà… [và những người khác]
OCP. Oracle 9i DBA Fundamentals II
Tác giả: Guide, Study

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center