ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết kế kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn (ch.b.), Phạm Văn Hoàn, Trần Tiến Đạt
Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Autodesk Revit trong thiết kế kiến trúc. Đây cũng là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế, xây dựng theo khuynh hướng BIM cho các bộ môn như kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước, thi công và chế tạo.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center