ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Strategic technology management
Tác giả: Frederick Betz
Supply chain management: A logistics perspective
Tác giả: John J. Coyle,..[at all]
Spreadsheet modeling & decision analysis 5e
Tác giả: Cliff T. Ragsdale
Statistics for business and Economics
Tác giả: Anderson, Sweeney, Williams
Statistics for business and Economics ioe
Tác giả: David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams
Sức mạnh của sự tử tế : cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế
Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval
Trong kinh doanh, tử tế không có nghĩa là thiếu quyết đoán hay cả nể… chẳng dễ mà thành được người tử tế, nhưng một khi đã được rồi thì bạn sẽ: Nổi trội hơn; Kiếm được nhiều tiền hơn; Vui hơn; Khỏe mạnh hơn; Sống lâu hơn để tận hưởng bốn điều kể trên.
Sử dụng vi sinh vật có ích - Tập 2 : Ứng dụng nấm cộng sinh và vi sinh vật phòng trừ sâu lại
Tác giả: Trần Văn Mão
Giới thiệu sản xuất nấm rễ cộng sinh và một số vi sinh vật diệt sâu hại : Ứng dụng nấm rể cộng sinh, sử dụng vi sinh vật gây bệnh côn trùng, một số vấn đề về làm tăng hiệu quả phòng trừ sâu bằng vi sinh vật.
Sử dụng vi sinh vật có ích - Tập 2 : Ứng dụng nấm cộng sinh và vi sinh vật phòng trừ sâu lại
Tác giả: Trần Văn Mão
Giới thiệu sản xuất nấm rễ cộng sinh và một số vi sinh vật diệt sâu hại : Ứng dụng nấm rể cộng sinh, sử dụng vi sinh vật gây bệnh côn trùng, một số vấn đề về làm tăng hiệu quả phòng trừ sâu bằng vi sinh vật.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center