ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Photoshop Elements 4 Solutions: The Art of Digital Photography
Tác giả: Aaland, Mike
Now updated to cover the latest program version, this is the ultimate full-color guide for Photoshop Elements users want to get the most out of the program; This new edition features a tighter organization and new and enhanced content based on reader feedback;Practical solutions, stunning full-color images, and a reader-friendly design take readers to a new level of image-editing expertise
Phi lý trí
Tác giả: Dan Ariely
Những khảo sát của tác giả về các yếu tố có khả năng tác động khiến con người không hành động theo lý trí của mình, giúp chúng ta suy nghĩ kỹ hơn về những hành vi, những sai lầm của mình cũng như đưa ra những bài học quý giá để hành động và ứng xử hợp lý hơn
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin : Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng...
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống. Trình bày một số các phương pháp phân tích và thiết kế thông tin như: Phương pháp SA dùng cho phân tích chức năng, phương pháp E/A và mô hình quan hệ dùng cho phân tích dữ liệu. Phương pháp SART dùng cho phân tích động thái và phương pháp SD dùng cho thiết kế hệ thống
Phải chăng đó là ngài, thưa Chúa? : Để nghe tiếng Đức Chúa trời phán
Tác giả: Loren Cunningham, Janice Rogers
Trong tập sách này bạn sẽ thấy một người bình thường nhưng có lòng nhiệt thành nghe tiếng Chúa và vâng lời Ngài đã trở thành người sáng lập một tổ chức truyền giáo nổi tiếng. Sự hướng dẫn thực tiễn trong việc lắng nghe tiếng Chúa. Sự ảnh hưởng toàn cầu khi năng lực tuổi trẻ được hiến dâng cho nước Trời.
Phòng trừ bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá lúa
Tác giả: Nguyễn Mạnh Chinh
Triệu chứng bệnh; sự phát sinh phát triển và tác hại của bệnh; Biện pháp phòng trừ bệnh.
Phan Huỳnh Điểu - Thuyền và biển
Tác giả: Hoàng Minh Nhân biên soạn
Sách gồm 4 phần: Hoàng Minh nhân - Tôi nhìn ông bằng con mắt trẻ, thơ; Phan Huỳnh Điểu - Thuyền và biển (100 ca khúc chọn lọc); Cuócoongsss và giai điệu Phan Huỳnh Điểu; Chân dung tự họa.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center