ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Marketing research essentials
Tác giả: Carl Mc Daniel, Jr, Roger Gates
Management of strategy concepts and cases
Tác giả: Michael A. Hitt Robert E.Hoskisson R.Duane Ireland
Marketing dịch vụ : Một quan điểm tương tác
Tác giả: Raymond P. Fisk, Stephen J. Grove, Joby John
Khái niệm marketing dịch vụ nhập môn và bàn luận định nghĩa các dịch vụ. Sự khác biệt giữa marketing dịch vụ và marketing hàng hóa vật chất, các đặc điểm của dịch vụ và các cách phân loại dịch vụ. Giải thích về các khuôn khổ giúp hiểu rõ trải nghiệm dịch vụ.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center