ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Introduction to Structured Finance
Tác giả: Frank J. Fabozzi, Henry a. Davis, Moorad Choudhry
Includes bibliographical references and index
Internal Combustion: The Story of a Marriage and a Murder in the Motor city
Tác giả: Joyce Maynard
On Mother"s Day night, 2004, award-winning fourth grade teacher Nancy Seaman left the Tudor home she shared with her husband of thirty two years in the gated community of Farmington Hills, near Detroit, Michigan, and drove in a driving rain storm to Home Depot, to purchase a hatchet. Three days later, police discovered the mutilated body of Bob Seaman - a successful auto industry engineer, softball coach and passionate collector of vintage Mustangs - in the back of the family"s Ford Explorer
Intermediate financial management
Tác giả: Eugene Brigham, Phillip Daves.

Page 1/1  1


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center