ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Financial accounting theory
Tác giả: Craig Deegan
Financial Accounting Theory provides a sound basis for readers contemplating further research and develops habits of analytical reasoning and critical thinking.
French phrases for dummles
Tác giả: Dodi-Katrin schmidt. Michelle M.Williams, Dominique Wenzel

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center