ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Entrepreneurship: Theory, Process, practice
Tác giả: Howard Frederick, Allan O\" Conor, Donald F Kuratko
Esheep Kitchen : Mật mã yêu thương - Ngọt
Tác giả: Phan Anh
Hướng dẫn chi tiết về nguyên liệu, dụng cụ, chuẩn bị và cách thực hiện của hơn 30 loại bánh ngọt từ cấp độ dễ đến khó.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center