ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Data analysis & Decision Making
Tác giả: S.Christian Albright, Wayne L.Winston, Christopher J.Zappe
Điện tử công suất tính toán - mô phỏng - thực hành
Tác giả: Quách Thanh Hải, Phạm Quang Huy
Linh kiện điện tử công suất - tính toán mạch chỉnh lưu; Mô phỏng mạch chỉnh lưu điều khiển (SCR) Mạch chỉnh lưu không điều khiển (DIODE); Bài tập thực hành; Tính toán - mạch chỉnh lưu dùng SCR; Tính toán - mạch chỉnh lưu dùng DIODE; Các linh kiện điện tử công suất.
Dịch tễ dược học : Sách đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (c.b.)
Trình bày khái niệm, quá trình ra đời và phát triển, phương pháp nghiên cứu của dịch tễ dược học. Giới thiệu các thiết kế nghiên cứu, mẫu trong nghiên cứu của dịch tễ dược học. Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu. Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu,...
Đầu tư quốc tế
Tác giả: Lê Quang Huy
Những vấn đề chung về đầu tư quốc tế; lý thuyết và hiệu quả về đầu tư trược tiếp nước ngoài; các quy định quản lý liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; quy trình tổ chức thực hiện đầu tư nước ngoài; xúc tiến đầu tư nước nước ngoài; chiến lược các công ty đa quốc gia và đầu tư trực tiếp nước ngoài; chi phí vốn cho đầu tư nước ngoài ; quyết định ngân sách vốn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center