ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Data analysis & Decision Making
Tác giả: S.Christian Albright, Wayne L.Winston, Christopher J.Zappe
Điện tử công suất tính toán - mô phỏng - thực hành
Tác giả: Quách Thanh Hải, Phạm Quang Huy
Linh kiện điện tử công suất - tính toán mạch chỉnh lưu; Mô phỏng mạch chỉnh lưu điều khiển (SCR) Mạch chỉnh lưu không điều khiển (DIODE); Bài tập thực hành; Tính toán - mạch chỉnh lưu dùng SCR; Tính toán - mạch chỉnh lưu dùng DIODE; Các linh kiện điện tử công suất.
Dịch tễ dược học : Sách đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (c.b.)
Trình bày khái niệm, quá trình ra đời và phát triển, phương pháp nghiên cứu của dịch tễ dược học. Giới thiệu các thiết kế nghiên cứu, mẫu trong nghiên cứu của dịch tễ dược học. Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu. Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu,...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center