ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
College accounting Chapters 1-15
Tác giả: Robert L. Dansby, Burton S. Kaliski, Michael D. Lawrence. Edition
Chế độ kế toán doanh nghiệp - Q2 : Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán 2012-2013
Tác giả: Vũ Thanh Việt biên tập
Hệ thống báo cáo tài chính; Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp; Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Cuốn sách sẽ trang bị cho bạn cách thức phát triển nội dung ấn tượng nhất nhằm kết nối với người mua trên cộng đồng mạng. Kỷ nguyên Internet bùng nổ trong thời gian vừa qua đã góp phần đưa các doanh nghiệp đến gần hơn nguồn khách hàng tiềm năng của mình.
Tác giả:
Cuốn sách sẽ trang bị cho bạn cách thức phát triển nội dung ấn tượng nhất nhằm kết nối với người mua trên cộng đồng mạng. Kỷ nguyên Internet bùng nổ trong thời gian vừa qua đã góp phần đưa các doanh nghiệp đến gần hơn nguồn khách hàng tiềm năng của mình.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center