ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
300 điệu lý Nam Bộ
Tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang
151 ý tưởng quảng cáo hút khách hàng
Tác giả: Jean Joachim
Bao gồm các ý tưởng quảng cáo phổ biến như các ý tưởng marketing trực tiếp, các ý tưởng marketing thông thường, các ý tưởng quảng bá xúc tiến và thậm chí cả các ý tưởng quảng bá theo hình thức truyền miệng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center