ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
300 điệu lý Nam Bộ
Tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang
151 ý tưởng quảng cáo hút khách hàng
Tác giả: Jean Joachim
Bao gồm các ý tưởng quảng cáo phổ biến như các ý tưởng marketing trực tiếp, các ý tưởng marketing thông thường, các ý tưởng quảng bá xúc tiến và thậm chí cả các ý tưởng quảng bá theo hình thức truyền miệng.
170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh
Tác giả: Bộ Tài chính
Tập hợp các mẫu Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh - thương mại, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau.
American cultural patterns: A cross-Cultural perspective
Tác giả: Edward C. Stewart, Miton J. Bennett
Accounting for managers: Text and cases
Tác giả: William J. Bruns, JB
Auto electricity and Electronic
Tác giả: Jame E. Duffy
Auto Electricity and Electronics teaches the design, operation, and diagnosis of starting, charging, ignition, lighting, and other major systems. The text stresses the use of on-board diagnostics, as well as conventional meter tests, to find electrical, electronic, and computer-related problems. A chapter on advanced diagnostics covers the latest equipment and techniques used to locate problems. This is a valuable resource to those preparing for ASE Certification Test A6, Electrical/Electronic Systems.
A seft-taught course to achieve new TOEIC 700
Tác giả: Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
Tác giả: Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley
AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004 : no experience required
Tác giả: David Frey
AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004: No Experience Required is your step–by–step introduction to the latest versions of AutoCAD and AutoCAD LT, the industry–leading design and drafting programs used by architects, engineers, drafters, and design teams worldwide. Inside this perfectly–paced guide are the clear–cut explanations and practical, step–by–step tutorials that you need to create, develop, and complete even the most elaborate AutoCAD projects.
ABC TOEIC - Listening Comprehension
Tác giả: Lee Soo-yong
Bộ sách ABC TOEIC giúp người học mong muốn đạt điểm 300+ trong kỳ thi TOEIC làm quen với dạng đề thi Nghe hiểu và Đọc hiểu của kỳ thi này. Ngoài lượng từ vựng phong phú và các chủ điểm ngữ pháp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, người học còn được trang bị các “chiến lược” để có khả năng chọn câu trả lời đúng một cách nhanh chóng khi làm các bài tập thực hành trong sách cũng như khi làm bài thi.
Aromatic Chemistry
Tác giả: John D. Hepworth, David R.Waring, Micharel J. Waring
Annual Reviews of Computational Physics II
Tác giả: Dietrich Stauffer

Page 1/8  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center