ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Mười cuốn sách về kiến trúc
Tác giả: Vitruvius
Mô tả những nguyên tắc kinh điển về sự cân đối, sự hài hoà, tỉ lệ trong kiến trúc, thiết kế ngân hàng, nhà tù, trụ sở viện nguyên lão, nhà tắm, quảng trường, đền thờ, nhà hát. Vị trí, nền móng, âm học kiến trúc, các kiểu thích hợp và tỉ lệ của nhà ở tư nhân, phương pháp hoàn thiện bền vững và đẹp, nhiều vấn đề khác có liên quan đến kiến trúc cổ La Mã và Hi Lạp cổ đại

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center