ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Dinh dưỡng và sức khỏe
Tác giả: Nguyễn Ý Đức
Địa danh học Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa
Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
Đồng chí Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Cuốn sách tái hiện quá trình đấu tranh giữ nước của ông cha ta,được minh họa với một số hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh, và các đồng chí trong các cuộc họp bí mật. Cuốn sách trích dẫn tiểu sử của vị chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt nam.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center