ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
601 món ăn hiện đại, truyền thống
Tác giả: Thanh Troi và Bích Thúy
Các bệnh mắt thông thường
Tác giả: Phan Dẫn, Nguyễn Chí Chương, Phạm Trọng Văn
Cẩm nang pha chế thức uống
Tác giả: Phạm Thị Minh Thu, Phan Thị Ngọc Tuyết
Cách pha chế cocktail
Tác giả: Trần Thanh Vân
Cách pha chế cocktail
Tác giả: Trần Thanh Vân
Cocktail nóng & punch cup
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra, Vũ Viết Hậu
Dinh dưỡng và sức khỏe
Tác giả: Nguyễn Ý Đức
Địa danh học Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa
Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
Đồng chí Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Cuốn sách tái hiện quá trình đấu tranh giữ nước của ông cha ta,được minh họa với một số hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh, và các đồng chí trong các cuộc họp bí mật. Cuốn sách trích dẫn tiểu sử của vị chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt nam.
Kỹ thuật pha chế giải khát bằng rau củ quả
Tác giả: Thanh Hải, Thanh Minh
Kỹ thuật pha chế giải khát bằng rau củ quả
Tác giả: Thanh Hải, Thanh Minh

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center