ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Tâm lý học và xã hội học đại cương
Tác giả: Nguyễn Cao Thường… [và những người khác]
Tâm lý học và xã hội học đại cương
Tác giả: Nguyễn Cao Thường… [và những người khác]
Tiếng Việt thực hành
Tác giả: Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng
Thiên hạ man man...: Phóng sự chọn lọc
Tác giả: Nguyễn Thế Thịnh
Từ điển di tích văn hóa Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thọ chủ biên… [và những người khác]
Trung Quốc: những chiến lược lớn
Tác giả: Hồ An Cương chủ biên
Triết học (dùng cho đào tạo Sau đại học không thuộc chuyên ngành triết học)
Tác giả: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng
Trình bày Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; Khái lược lịch sử triết học phương Đông, phương Tây trước Mác, Mác-Lênin; Một số trào lưu triết học phương tây hiện đại; Thế giưới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó trong nhận thức và tực tiễn;...
Tư bản thân hữu Trung Quốc : Sách tham khảo
Tác giả: Minxin Pei
Cuốn sách này sẽ nói rõ hơn với bạn đọc về cách thức mà các nhóm lợi ích, trước hết là các nhóm thân hữu đã chi phối quyền lực, thao túng quyền lực để cuối cùng lấy cắp tài sản quốc gia rồi chia chác cho nhau và bị trừng phạt như đã, đang và sẽ còn diễn ra ở Trung Quốc như thế nào. Tất cả các tư liệu liên quan đến những vụ án lớn, đa phần là án tham nhũng - gồm tham nhũng tiền bạc và quyền lực - gắn với các nhóm tư bản thân hữu và phản ánh hiện tượng vừa nêu, đều được tác giả khai thác từ nguồn chính thống, công khai của chính phủ Trung Quốc
Tương lai Trung Quốc : Sách tham khảo
Tác giả: David Shambaugh
Đây là cuốn sách tương đối ngắn về một chủ đề lớn: Tương Lai Trung Quốc. Là một trong những bất ổn toàn cầu chính trong những thập niên tới, phát triển của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hậu quả - cả tốt và xấu - đối với toàn thế giới. Phát triển tương lai của Trung Quốc cũng sẽ là bài kiểm tra của các cuộc tranh luận triền miên giữa các nhà khoa học xã hội về vấn đề liệu dân chủ hóa chính trị có cần đi cùng hiện đại hóa kinh tế.
Thiên hạ man man...
Tác giả: Nguyễn Thế Thịnh

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center