ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Putin đường đến quyền lực
Tác giả: Oleg Blotski
Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam
Tác giả: Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan
Phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn - Tiền thân Cung điện Đan Dương, Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Cuốn sách được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất - Biên khảo: bao gồm hệ thống luận điểm và các phụ lục đi kèm cũng như đánh giá về nghiên cứu này của các học giả, các đơn vị liên quan; Phần thứ hai - Hội thảo khoa học và Khai quật khảo cố: đề cập đến hội thảo mới nhất liên quan đến phủ Dương Xuân, cung điện Đan Dương, đến công tác thám sát khảo cổ học cuối năm 2016; Phần thứ ba - Tư liệu, nghiên cứu và thảo luận: nhà nghiên cứu Nguyền Đắc Xuân tiếp tục phản biện lại một số nhà nghiên cứu khác về các vấn đề đã cũ
Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Sách gồm các phần: Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành (công trình nghiên cứu của Đào Duy Anh, do Bùi Trân Phượng dịch từ Pháp ngữ sang tiếng Việt); quan hệ với các nhà duy tân; tham luận về cái chết của Trần Tiễn Thành; Trần Tiễn Thành qua sử sách; một vài mẩu chuyện về ông; các tác phẩm thơ văn của Trần Tiễn Thành...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center