ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Một trăm năm chợ Đông Ba
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Sách gồm ba chương : Chợ Đông Ba - Một trăm năm "đem ra ngoài giại"; Chợ Đông Ba - nơi qui tụ đặc sản một vùng văn hóa; Truyền thống đấu tranh yêu nước.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center