ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hành trình nước Mỹ của tôi
Tác giả: Colin L. Powell, Joseph E. Persico
Hoàng Hậu Vương Phi Công chúa Triều Nguyễn - Tập 2 : Chuyện nội cung các vua Nguyễn
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Tập hợp những câu chuyện viết theo giai thoại hay chuyện kể dựa theo tư liệu lịch sử có thực về chính sử của triều Nguyễn. Nội dung của các câu chuyện được tác giả công phu sắp xếp theo trình tự thời gian theo tư liệu lịch sử.
Hoàng Hậu Vương Phi Công chúa Triều Nguyễn - Tập 3 : Chuyện nội cung cựu Hoàng Bảo Đại
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Tập hợp những câu chuyện viết theo giai thoại hay chuyện kể dựa theo tư liệu lịch sử có thực về chính sử của triều Nguyễn. Nội dung của các câu chuyện được tác giả công phu sắp xếp theo trình tự thời gian theo tư liệu lịch sử.
Hỏi chuyện đời bà "thứ phi" Mộng Điệp với Cựu hoàng Bảo Đại
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân , Fédéric Mittérand
Hiện tượng con người
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ. Quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần và được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center