ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Vật lí đại cương. T.1, Cơ nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Vật lí đại cương. T.2, Điện dao động sóng
Tác giả: Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ
Vật lí đại cương. T.3-P.1, Quang học, vật lí nguyên tử và hạt nhân
Tác giả: Lương Duyên Bình chủ biên… [và những người khác]
Vật lí đại cương. T.1, Cơ nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Vật lí đại cương. T.1, Cơ nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Vật lí đại cương. T.1, Cơ nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Vật lí đại cương. T.2, Điện, dao động, sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ
Vật lí đại cương. T.2, Điện, dao động, sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ
Vật lí đại cương. T.2, Điện, dao động, sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ
Vật lí hiện đại: lý thuyết và bài tập
Tác giả: Ronald Gautreau, William Savin
Vật lý kỹ thuật
Tác giả: Đặng Hùng chủ biên… [và những người khác]

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center