ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Trường điện từ
Tác giả: Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Khuyến
Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Toán học cao cấp. T.3, Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích một biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Toán học tính toán
Tác giả: Doãn Tam Hoè
Toán logic và kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Nam Quân
Toán rời rạc
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
Toán rời rạc
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
Toán cho vật lý III, Lý thuyết nhóm, tenxơ
Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center