ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Logic học
Tác giả: Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tác giả: Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn
Logic học
Tác giả: Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tác giả: Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn
Lý thuyết thống kê
Tác giả: Nguyễn Huy Thịnh
Love & Money
Tác giả: Opdyke

Page 1/1  1


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center