ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hàm biến phức và phép tính toán tử
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Hàm biến phức
Tác giả: Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Hình học cao cấp
Tác giả: David Halliday
Hình học họa hình
Tác giả: Vũ Hoàng Thái
Hình học họa hình. T.2: Hình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu
Tác giả: Nguyễn Đình Điện chủ biên, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
Hoá học các hợp chất dị vòng
Tác giả: David Halliday
Hóa học các hợp chất dị vòng
Tác giả: Nguyễn Minh Thảo
Hóa học đại cương: dùng cho sinh viên không thuộc chuyên ngành hóa
Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm chủ biên, Bùi Duy Cam
Hóa học đại cương
Tác giả: Nguyễn Đức Chung
Hóa học vô cơ. Q.1, Các nguyên tố s và p
Tác giả: Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt
Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức
Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh
Hàm biến phức
Tác giả: Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Hình học họa hình
Tác giả: Vũ Hoàng Thái

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center