ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình vật lý điện tử
Tác giả: Phùng Hổ
Giải bài tập và bài toán cơ sơ vật lý. T.V
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Giáo trình lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế
Tác giả: Hà Văn Sơn… [và những người khác]
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tác giả: Nguyễn Cao Văn, TRần Thái Ninh
Giáo trình toán cao cấp
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giáo trình toán rời rạc
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Giáo trình vật lý đại cương. T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Giáo trình xác suất thống kê
Tác giả: Tống Đình Quỳ
Giải bài tập và bài toán cơ sơ vật lý. T.V
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tác giả: Nguyễn Cao Văn, TRần Thái Ninh
Giáo trình toán cao cấp
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giáo trình toán rời rạc
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Giáo trình vật lí đại cương. T.1
Tác giả: Lương Duyên Bình
Giáo trình vật lý đại cương. T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Giáo trình xác suất thống kê
Tác giả: Tống Đình Quỳ

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center