ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
35 năm Asean hợp tác và phát triển
Tác giả: Nguyễn Trần Quế
100 câu hỏi về biển đảo
Tác giả: Ban tuyên giáo Trung Ương
Bồ tát tại gia - Bồ tát xuất gia : Kinh Duy ma cật giảng luận
Tác giả: Nhất Hạnh
Gồm những bài Pháp thoại về kinh đại tạng đại thừa do Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng từ ngày 10/11/1991 đến ngày 8/12/1991, trong khóa An cư kiết đông 91 tại làng Mai-hápa.
Bí mật trong bàn tay
Tác giả: Hà Tấn Phát
Bụt là hình hài, Bụt là tầm thức
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Cuốn sách đầy chất thi ca, đầy hình ảnh của Phật giáo cổ truyền được diễn bày bằng ngôn ngữ tâm linh của người phương Tây, điều đó để giúp ta hiểu rằng tất cả mọi vấn đề của thế gian đều mang một ý nghĩa chung: Đó là ý nghĩa tương tức mà Bụt đã dạy, không có gì mà không liên hệ mật thiết với nhau, không có gì là tách biệt nhau.
Bản chất thương yêu
Tác giả: Chân Pháp Đăng
Cái gian
Tác giả:
Cho đất nước đi lên : Tuyển tập 7/70 bài diễn thuyết vào mùa xuân 2005 tại Việt Nam
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Bảy bài được in lại trong tập sách Cho Đất Nước Đi Lên được tuyển chọn từ bảy mươi bài pháp thoại của cả chuyến đi, xếp theo thứ tự thời gian các buổi nói chuyện của Thiền sư tại trụ sở các tổ chức văn hóa, giáo dục, tôn giáo và chính trị ở ba thành phố lớn Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Người nghe là những cán bộ, nhân sĩ, trí thức hoạt động trong các giới chính trị, văn hóa, xã hội và tôn giáo. Ngoài ra cũng có đông đảo khách mời trong và ngoài nước.
Cửa tùng đôi cánh gài
Tác giả: Nhất Hạnh
Mượn kỹ thuật, hình thức là một truyện ngắn, Thiền sư Nhất Hạnh đã đưa ra, trình bày một vấn đề rất lớn, bao gồm cả hai lãnh vực đạo và đời trong Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Mọi khía cạnh tinh tế đều đã được tác giả đề cập đầy đủ, sâu sắc, và bằng những kinh nghiệm tu chứng qua bao gian khó - tác giả đã khuyên bảo, thức tỉnh người đọc bằng lối dẫn truyện khá lôi cuốn, phong phú - tạo nhiều ấn tượng mạnh mẽ, sâu đậm, khó quên.
Cuộc đời của Pi
Tác giả: Yann Martel

Page 1/8  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center