ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Xin việc hay tìm việc
Tác giả: Nguyễn Xuân Huy
Các vấn đề trong sách đi thẳng vào những câu hỏi mà sinh viên - cử nhân thường bị lúng túng khi tiếp xúc công việc thực tế, đồng thời đưa ra những gợi ý thực tế về giải quyết khúc mắc của các bạn khi đối mặt với thị trường lao động.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center