Các vấn đề trong sách đi thẳng vào những câu hỏi mà sinh viên - cử nhân thường bị lúng túng khi tiếp xúc công việc thực tế, đồng thời đưa ra những gợi ý thực tế về giải quyết khúc mắc của các bạn khi đối mặt với thị trường lao động.